Категорії

Новини психологічної служби

Освітнє середовище  дошкільного навчального закладу як фактор збереження психічного здоров’я дітей та педагогів

Психологічні аспекти супроводу дитини під час переходу з дошкільного в загальноосвітній навчальний заклад

У Базовому компоненті дошкільної освіти України та Державному стандарті початкової загальної освіти проголошено пріоритетність компетентнісного підходу до розв’язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюється з найменшими для дітей психологічними труднощами.

Реалізація принципу безперервності освіти має починатися з забезпечення наступності між першими її сходинками – дошкільною і початковою ланками.

Як же зробити так, щоб цей процес для дитини пройшов безболісно?

З метою вирішення цього питання 07 грудня 2016 року на базі Журавського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» відбувся районний науково-практичний семінар для фахівців психологічної служби, вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів на тему: «Психологічні аспекти супроводу дитини під час переходу з дошкільного в загальноосвітній навчальний заклад».

Учасників семінару привітала заступник директора з навчально-виховної роботи Бура Н.С. Вона відзначила важливість роботи психологічної служби у житті школи.

Роботу семінару розпочала методист психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Прощенко В.В., яка ознайомила присутніх з визначенням поняття «наступність». Наголосила на важливості при вирішенні проблеми наступності між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладами тісної співпраці та планування спільних заходів. Було окреслено алгоритм взаємодії психологічної служби дошкільного навчального закладу та школи щодо організації психологічного супроводу  учасників навчально-виховного процесу в умовах реалізації принципу наступності (доповідь).

У ході семінару практичний психолог Журавського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Овчаренко Т.П. провела відкрите заняття з педагогами: «Психолого-педагогічний супровід першокласників».

Свій досвід роботи з зазначеного питання представила практичний психолог Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Рагуліна Т.М. та вчитель початкових класів Голубівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Коноваленко Л.І. Вони запропонували модель взаємодії дошкілля й школи, яку впроваджують у власному закладі. Методист районного методичного кабінету відділу освіти Касеко Л.Д. ознайомила з особливостями кваліметричної моделі оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку

На важливості саморегуляції як умови успішної адаптації до нових вимог професійної діяльності педагога наголосила практичний психолог Середино-Будського загальноосвітнього навчального закладу №2 Квартник Н.Ю. Учасників семінару зацікавили способи емоційної саморегуляції.

У ході семінару надано методичні рекомендації фахівцям щодо забезпечення психологічним супроводом учасників навчально-виховного процесу в умовах реалізації принципу наступності.

 

 

Профілактика насильства та жорстокості в освітньому просторі навчального закладу

Проблема жорстокості та насильства в нашому суспільстві стає дедалі актуальнішою. Це пов’язано із багатьма соціально-економічними та психологічними чинниками, серед яких слід відзначити: збільшення кількості неповних сімей в результаті розлучень та виїзду батьків за кордон, відвертої неконтрольованої пропаганди насильства та агресії на відео- та телеекранах, масове відкриття комп’ютерних та ігрових залів, де підлітки можуть «втекти», «відірватися» від реальності та відчути себе героями–«вбивцями», тощо.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, наразі Україна посідає п’яте місце в Європі за рівнем насильства серед молоді. При цьому, Конституція України визнає життя і здоров’я людини важливою соціальною цінністю. Закон України «Про загальну середню освіту» одним із головних визначає завдання захисту неповнолітніх від різних форм насильства в контексті Всесвітньої декларації прав дитини. Ці ж завдання визначені і державними стандартами середньої освіти.

Діти найбільш уразлива категорія жертв насилля внаслідок психологічної, соціальної, особистісної незрілості та залежності від дорослих, несформованості стратегій подолання стресу, малого життєвого досвіду, правової неосвіченості та багатьох інших причин.

Насильство над дітьми – широке поняття, яке включає різні види поведінки батьків та опікунів, інших родичів, учителів, вихователів, будь-яких осіб, які старші або сильніші. Жорстоке поводження з дітьми і зневага їх інтересів можуть мати різні види і форми, але їх наслідок завжди наносить: серйозну шкоду здоров’ю, розвитку і соціалізації дитини, нерідко – загрозу її життю або навіть смерті.

З метою визначення шляхів запобігання вказаній проблемі 23 грудня 2016 року на базі Чернацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» відбувся районний науково-практичний семінар для фахівців психологічної служби, педагогів на тему: «Профілактика насильства та жорстокості в освітньому просторі навчального закладу».

Учасників семінару привітала заступник директора з навчально-виховної роботи Макуха Т.М. Вона відзначила актуальність зазначеної проблеми й побажала плідної праці у її вирішенні.

Роботу семінару розпочала методист психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Прощенко В.В., яка ознайомила присутніх з визначенням поняття «насильство», «шкільне насильство». Наголосила на важливості профілактичної роботи спеціалістів психологічної служби, педагогів, їх взаємодії у вирішенні проблеми насильства у дитячому середовищі. Було окреслено алгоритм здійснення профілактичної роботи щодо попередження насильства та жорсткого поводження з дітьми.

Семінар проходив у форматі квесту, працювало три станції, на яких розглядались питання нормативно-правового забезпечення роботи психологічної служби з питання запобігання насильству (ознайомила соціальний педагог Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Сорока Л.В.), соціальної реклами, як формі профілактичної роботи щодо запобігання насильства та жорсткого поводження з дітьми (учасники семінару створювали рекламні листівки).

У ході семінару практичний психолог Чернацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Сандалова М.М. провела відкрите заняття з педагогами: «Геть насильство над дітьми».

У ході семінару надано методичні рекомендації фахівцям психологічної служби щодо здійснення профілактичної роботи з недопущення проявам жорстокості в освітньому просторі з усіма учасниками навчально-виховного комплексу.